Pesten en treiteren

Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden). Dit gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet of onvoldoende kan verdedigen tegen dit gedrag.
Een belangrijk element van pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging, maar om het structurele karakter.

Enkele voorbeelden van pesten:

  • Iemand belachelijk maken
  • Nabootsen van stem of gebaren
  • Grappen of iemand bespotten over lichamelijke gebreken, privĂ©leven of nationaliteit
  • Roddelen en geruchten verspreiden
  • Iemand negeren
  • Denigrerende opmerkingen maken of nadrukkelijk minachten
  • Sociaal isoleren, iemand doodzwijgen
  • Iemand het werk onaangenaam en onmogelijk maken
  • Bestanden wissen op zijn/haar PC
  • Informatie achterhouden