Welkom bij Buro Konfidi

Welkom op de site van Buro Konfidi Vertrouwenspersonen. Ik ben Gerard Dijkstra, eigenaar van Buro Konfidi.

Buro Konfidi is sinds 2004 gespecialiseerd in vraagstukken rondom ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling. Zij werkt samen in een landelijk netwerk van geregistreerde en gecertificeerde vertrouwenspersonen.

De huidige opdrachtgevers bevinden zich onder meer in zorg en welzijn, gemeentelijke overheid, schoolorganisaties, woningcorporaties, kinderopvang en bedrijfsleven.

Buro Konfidi zorgt voor de juiste opvang en begeleiding van medewerkers, ouders, leerlingen/studenten of cliënten, die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag of integriteitsvraagstukken.

Ongewenste omgangsvormen kost de maatschappij minimaal € 4 miljard per jaar, exclusief de kosten van afgenomen arbeidsproductiviteit

Een enorme schadepost. Stress als gevolg van ongewenste omgangsvormen verhoogt de kansen op psychosomatische klachten en stoornissen waardoor medewerkers sneller uitvallen en langdurig arbeidsongeschikt raken. Ook vermindert het de arbeidsproductiviteit omdat de medewerkers zich slechter kunnen concentreren en een lager werktempo krijgen en de kwaliteit van het werk afneemt. Vergeet ook niet de kosten die verbonden zijn aan de lange herstelperiode met loondoorbetaling en re-integratie verplichtingen.

Het inzetten van Buro Konfidi bij meldingen en klachten rondom ongewenste omgangsvormen en integriteit draagt niet alleen bij tot het werkplezier en de productiviteit van de medewerker maar levert ook een duidelijke kostenbesparing op voor de werkgever!